Algemeen

Aanmelden voor de viering van Koningsdag 26 april 2018

Het geslaagde Staatsbezoek van Z.M. Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima van vorig jaar aan Portugal ligt nu alweer een aantal maanden achter ons. Maar de traditionele Koningsdagreceptie ten huize van Ambassadeur Bijl de Vroe in Lissabon komt alweer dichterbij! Deze ontvangst vindt dit jaar plaats op donderdag 26 april 2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Benut deze gelegenheid om in het jaar na het Staatsbezoek de verjaardag van Z.M. de Koning samen te vieren en meldt u tijdig aan! En geef dit bericht s.v.p. door aan Nederlandse vrienden en kennissen in Portugal.
De jaarlijkse Koningsdagreceptie vindt dit jaar plaats op donderdag 26 april a.s.
Nederlanders vanaf 15 jaar, die zich in Portugal hebben gevestigd, zijn welkom op de receptie. Aanmelding dient uiterlijk maandag 16 april te geschieden via e-mail: lis-office@minbuza.nl, onder vermelding van naam, contactgegevens en aantal personen.
Enige tijd na uw aanmelding ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Toegang is alleen mogelijk op vertoon van deze uitnodiging van deze e-mail op naam.

Aanmeldingen via Facebook worden niet geaccepteerd.