Algemeen

Koningsdagreceptie in Lissabon

Koningsdagreceptie in Lissabon

De receptie die Ambassadeur Nienke Trooster ter gelegenheid van Koningsdag aanbiedt, vindt plaats op donderdag 2 mei 2019 van 18:00 uur tot 20:00 uur. Nederlanders vanaf 15 jaar die zich in Portugal hebben gevestigd, zijn welkom op deze receptie.
Aanmelding dient uiterlijk woensdag 24 april te geschieden via e-mail: lis-office@minbuza.nl, onder vermelding van naam, contactgegevens en aantal personen. Na aanmelding ontvangt u z.s.m. (ongeveer een week voor datum) een elektronische uitnodiging.
Toegang is alleen mogelijk op vertoon van deze elektronische uitnodiging op naam.