Algemeen

Kerstwensen december 2019 + Nieuwjaarsborrel (Save the date)

Geachte leden,

Graag willen wij u fijne, warme kerstdagen toewensen samen met uw familie en/of vrienden.

Voor het nieuwe jaar wensen wij u mooie, nieuwe uitdagingen in welke vorm dan ook !

Graag maken wij u er op attent dat onze Nieuwjaarsborrel dit jaar plaats zal vinden op zaterdagmiddag 25 januari 2020. Meer informatie volgt zodra deze bekend is.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur